Assessorament financer integral

Aquest servei va dirigit a tots aquells directors generals que vulguin incorporar un perfil financer d’alt nivell a la seva empresa.

Estem a la teva disposició per participar en la gestió diaria, dintre de l’àmbit financer de l’empresa.

 • Recerca de finançament

 • Reducció dels costos financers

 • Anàlisis econòmic-financer històric de les seves comptes anuals o auditades

 • Seguiment i control mensual/trimestral dels estats econòmics i financers actuals

 • Planificació econòmic-financera

 • Gestió del working capital i de les rotacions del circulant de l’empresa

 • Pressupostos de tresoreria per detectar a temps possibles necessitats financeres

 • Renovació i optimització de les línees actuals de finançament

 • Definir i controlar una estratègia financera que vagi alineada amb l’estratègia de l’empresa

 • Finances corporatives: Valoració d’empreses i de nous projectes

 • Assessorament a la presa de decisions estratègiques, sempre buscant la creació de valor per l’accionista

Demana més informació