Optimització del Pool bancari

Avantatges:

Aprofita’t de les nostres economies d’escala per obtenir un major poder de negociació amb les entitats financeres.

Millorem / Optimitzem:

  • El nombre d’entitats financeres
  • L’import de les línies de circulant
  • Els productes financers
  • Reducció de despeses financeres
  • Garanties prestades anteriorment
  • Renovació de les línies actuals de finançament

Ens dirigim principalment als departaments financers que revisen i controlen periòdicament les despeses financeres.

Demana més informació